B.S.D.
 (Bedava Siber Dersler)

ELLER:

Ellerde iki temel vuruş şekli var, single ve double. Yani, tek tek ve ikişer ikişer, single sağ-sol-sağ-sol veya sol-sağ-sol-sağ,double sağ-sağ-sol-sol veya sol-sol-sağ-sağ şeklinde...
Diğer bütün vuruşlar ve teknikler bu ikisinin kombinasyonlarından oluşur.
Demek ki, önce single ve double vuruşarımızı hızlandırıp dengeleyip daha sonra da aklımıza gelen tüm kombinasyonları trampet, tomlar ve zillere dağıtarak çalabiliriz. NO RULES:::!

AYAKLAR:

Ayaklarda da aşağı-yukarı aynı prensip geçerli ama o kadar komplike kombinasyonlar yok tabi...
Sadece sol ayağımıza biraz daha zaman ayırmamız gerekir, çünkü hem hi-hat hem sol bas davulda çaldığı için işi biraz zor...
Benim şimdiye kadar bildiğim en verimli el ve ayak çalışmasını sizinle paylaşmak istiyorum;

5-10 dakika ısındıktan sonra...

çalbildiğimiz en hızlı single'dan 10-15 beat daha yavaş bir tempoya getiriyoruz metronomu. Bu tempoda DURMADAN 8-10 dakika single stroke çalıyoruz.
Sonra biraz dinlenip 3-5 beat hızlandırıp yine 8-10 dakika çalışıyoruz. çalabildiğimiz en hızlı tempoda da yaptıktan sonra, aynı şeyi ellere de uyguluyoruz. Aynı şekilde bunu double stroke olarak da yapın. Bu çalışmayı PAD üzerinde yapın.
Ortalama çalışma süresi 1,5-2 saat kadar sürer ve bence bu çalışma yeterli. Daha sonra istediğiniz kadar davul üzerinde çalabilirsiniz tabi ki.

Bir ay içinde inanılmaz faydalarını göreceğinizi garanti ederim.

Odd time accented singles

 

Part-1 

 

A:

,     ,     ,     ,

123123123123

121212121212

123412341234

123451234512

123456123456

123456712345

 

B:

,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,

123123123123123123123123

121212121212121212121212

123412341234123412341234

123451234512345123451234

123456123456123456123456

123456712345671234567123

 

Part-2

 

.         .         .         .

12345123451234512345

12121212121212121212

12312312312312312312

12341234123412341234

12345612345612345612

12345671234567123456

 

Part-3

 

.             .             .             .

1234567123456712345671234567

1212121212121212121212121212

1231231231231231231231231234

1234512345123451234512345123

1234561234561234561234561234

1234567812345678123456781234

1234567891234567891234567891

 

Ayaklar 4'lük ;

rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl….

Klick'le sayıyor,,,


 

El-Ayak kombinasyonları (Hand-Feet combinations)

 

R=sağ el-right hand

r=sağ ayak-right foot

L=sol el-left hand

l=sol ayak-left foot

8'lik olarak 60 bpm civarı

 

Ex-1:

 

RrrRrRrRRrRrRRrR

LllLlLlLLlLlLLlL

 

Ex-2:

RrRrRrrRrrRRrrRr

LlLlLllLllLLllLl

Rrl.Llr.

RRrlRRrl

LLlrLLlr

 

Ex-3:

Rrl Lrr Llr Rll

İyi çalışmalar.

vimeo
MySpace  *  FaceBook  *  YouTube   Instagram
© 2019 Torab Majlesi, torabmajlesi.com kullanım hakları | site haritası tasarım: www.TurkHOSTER.com
 
Torab Majlesi